Пенсионната система в България: Част I

Както обичам да казвам, икономиката може да се разглежда като жив организъм, на който нормалното функциониране зависи от доброто взаимодействие между различните, но взаимносвързани системи. И ние самите, като най-важните участници в този организъм, е редно да знаем и да разбираме тези процеси, защото опознаването им може да доведе до тяхното усъвършенствaнe, а оттам и до подобряване на благосъстояноето на страната, в която живеем. Това ме подтикна в поредица от статии да ви представя едни от, може би ,най-важните  системи за една държава (пенсионна, здравна, данъчна, банкова), разглеждайки историята и развитието им в България.

Първите три статии от споменатата поредица са посветени на пенсионната система. Схемите за пенсионно осигуряване са в основата на осигурителните системи в цял свят, тъй като те са насочени към неизбежните за всеки човек събития – старост и смърт.  Човечеството в своята дългогодишна история се е опитвало по различни начини (част от тях били погребални каси в Рим, професионални каси за взаимопощ на членовете на цехове и гилдии през средновековието, взаимоосигурителни дружества в Англия и Германия) да гарантира сигурност и подкрепа на възрастните хора, които вече не били в състояние да осъществяват трудова дейност.

Модерното пенсионно осигуряване поставя своето начало през 80-те години на 19-ти век в Германия, благодарение на Ото фон Бисмарк, който със серия от прокарани закони въвежда задължнителното осигуряване при злополука, болест и старост. Постепенно и дргути страни, сред които Великобритания, САЩ и Франция създават подобен род система, като тук е редно да спомена, че България е една от първите държави в света, която регламентира задължителното пенсионно осгиряване (началото на 90-те години на 19-ти век). През последвалите първи 30 години на 20 век, множество конвенции и регулации са приети, свързани с пенсионното осигуряване, което било виден знак, че човечеството е разбрало важността и значимата роля на този вид системи. По своята същност пенсионните системи се поделят на две голими групи – система за задължително (основно и допълнително) пенсионно осигуряване и система за доброволно пенсионно осигуряване. Основните характеристики на споменатите две групи са много добре обобщени от Димитър Шопов, Любомир Стефанов, Марин Паунов и Лалко Дулевски в „Икономика на труда“, 2002г.:

Като цяло пенсионната система в България претърпява динамично развитие, започващо от средата на 19 век и продължаващо до ден днешен. Началото се полага през 1869 година със създаването на професионален пенсионен фонд, който е част от австрийски пенсионен фонд, с основна цел осигуряването на разботещите по железницата, свързваща Истанбул и Пазарджик. В поредица от години (между 1889 година и 1894 година) се приемат няколко закона, които предвиждали възможности за получаване на пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии. През последвалите десетилетия законодателните реформи насочени в посока пенсионната система, успяват да положат основите на една стабилна система за социална сигурност, която в много отношения е била близка до сходните системи в развитите страни. Макар че развитието на пенсионната система в България се забавя с въвеждането на плановата икономика (осигуряването става силно централизирано т.е. всички вноски постъпвали директно в бюджета, национализират се фондове, премахва се фондовия принцип на управление на средствата по осигурителните вноски, при излишък се насочват средства към други пера от бюджета, и т.н.), някои нововъведения, които били наложени от управляващите, се смятат за ползотворни: разширява се кръгът на осигурените лица, покриват се повече рискове, държавата гарантира изплащането на пенсиите и обещетенията. Законодателните промени в тази сфера продължават и след падането на режима в страната, но няма да задълбавам в тази суха материя, а направо ще спомена, че в началото на 21-век (2001 година и 2002 година) се приема познатата и до днес структура на пенсионната система в България, известна като „тристълбова“ пенсионна система:

В следващaта част от статиите посветени на пенсионната система в България, ще разгледам накратко основните характеристики на тристълбовата система и ще се спрем по-детейлно на това как можете да управлявате средствата си за пенсия, защото е от голямо значениe да мислите за бъдещото ви Аз, а не да стоите пасивно и да се примирявате, че някъде просто ви се трупа паричен ресурс, които евентуално бихте получили след като се пенсионирате.

Автор: Димитър Гърдев