Бюджет: Важната дума във вашите лични финанси – част I

Намираме се в период на празници и непрекъсното ни съобщатават по различни информационни канали колко средства сме отделили за тези дни,  в какви направления ще бъдат извършени разходи и какъв е източника на тези средства (заплати,спестявания, бонуси, кредити). И наистина, повреме на празници магазините са пълни с хора, които са готови да изразходват по-голям паричен ресурс в сравнение със средствата, които харчат през останалите дни от годината. Но дали същите тези хора се замислят как споменатият разход, който често е подтикнат от емоции и от добра маркетингова стратегия, която тласка потребителя към покупка (повече относно тези техники можете да прочете в книгата „Теория и практика на манипулацията“), ще се отрази на семейния бюджет. А всъщност, дали изготвят подобен бюджет? В две последователни статии ще насоча вашето внимание именно към това защо е важно да знаете как да управлявате личните си финанси и ще се опитам да ви дам няколко прости съвета, които аз лично следвам в моите финанси.

Като цяло темата за семейният бюджет е в основата на полемики между икономистите –мнозина смятат, че това е отживелица и не е необходимо, а други са на коренно противоположното мнение. Но както се казва „колкото икономисти има в света, толкова различни мнения ще са налице“.  Не съм изключение от горният цитат и затова ще изложа моето виждане и разбиране, като чрез поредица от въпроси, които следва да си зададем ще видим същността на семейното бюджетиране.

  1. Първият и може би най-важен въпрос е „Колко е месеченият доход?“ – За да можем да правим каквото и да е било е необходимо да знаем с какви средства ще разполагаме за предстоящият месец. Тук влизат заплатите, бонусите, пенсиите, падежи на депозити и друг вид кеш, който очаквате да получите. Въз основа на отговорът по този въпрос, вие ще имате представа за реалната сума, която ще ви бъде в джоба и която ще можете да разпределите по различни разходни пера.
  2. Кои са основните ни месечни разходи? – Включват се тези разходи, които са от съществено значение и които следва да се покрият задължително в рамките на месеца. Или с други думи казано – месечните ни сметки. Това са разходи за наем,електроенергия, топлоенергия, вода, месечна вноска по кредит, телефон, (мобилен и/или стационарен), телевизия, интернет и т.н. Изключително важно е споменатите задължения да се покриват навреме, защото в противен случай може да се стигне до наказателни надбавки за забавяне, което от своя страна не само да утежни нашият семеен бюджет, но и да ни доведе до административни санкции.
  3. Кои са допълнителните ни месечни разходи? – След като сме отметнали основните разходни пера, е време да видим какви още разходи ни очакват. Основно място в тази точка заема храната. Трябва да определите от какви продукти се нуждаете (може да изготвяте списък, аз лично го практикувам), колко често пазарувате и от кои магазини (големи вериги или малки квартални магазинчета). Това ще ви помогне да планирате колко средства ще са ви необходими за покупката на хранителни стоки. Също лесен начин е да проверите колко пари сте изразходвали предходния месец и това да бъде база за предстоящия. В допълнителните разходи може да се включат абонаменти за списания или спортни карти, покупка на дрехи, подаръци, дневни разходи, карта и/или билети за градски транспорт, почивка, автомобил, забавление и още много други, които при необходимост можете да намалите или откажете.
  4. Каква е моята кредитна задлъжнялост? – Отговаряйки на предходните два въпроса (2 и 3) вие ще придобиете представа дали наличният ви ресурс ще бъде достатъчен за покриване на вашите разходи. Ако не е, то тогава или ще трябва да намалите някои от допълнителните си разходи или да се обърнете към финансиране от трета страна, най-често банка. Можете да си припомните какви опции имате при необходимост от кредит в двете статии, в които детейлно разглеждаме тази тема – Аз, кредитополучателят – част I и Aз, кредитополучателят – част II. Много е важно да следите какъв е вашият дълг и дали поемането на нов такъв няма да ви доведе до финансови затруднения – след като сте изчислили какъв е вашият месечен доход е важно да калкулирате колко на месец можете да отделите за вноски и/или за покриване на част от задължението си, заедно с останалите ви месечни разходи. Експерти препоръчват да не се надвишава съотношението дълг/доход в размер на 25%. При стойности 50% и повече вие ще сте навлезли в дългова спирала (кредит след кредит за покриване на предходни задължения) и ще имате много сериозен проблем, който в един момент може да ви доведе до личен фалит.
  5. Колко средства ни остават след покриване на всички възможни разходи? – Добре би било 10% процента от вашите месечни доходи да заделяте настрана, в отделна сметка или спестовен влог. Някои специалисти препоръчват този и друг процент да се заделя преди дори да сте започнали да покривате месечните си разходи. Другата алтернатива, разбира се е да си покриете всички разходи и това, което остане или част от него да бъде причислено към спестявания. В идеалния случай спестявайте всеки месец, но ако това не е възможно, го правете поне на 2-3 месеца със сума или процент, който вие си определите. По този начин вие ще предпазите личните си финанси от неочаквани събития или разходи, които могат да ви дестабилизират (загуба на работа, непредвиден ремонт и др.). Не забравяйте, че спестяването на пари е един от сигурните пътища към финансова независимост.
  6. Каква е равносметката? – Минавайки през горните въпроси, които изглеждат малко на брой, но изискват вашето време, внимание и усилие, вие ще може да видите себе си отгоре, като в една човешка длан, да разберете как вие и вашето семейство стоите финансово, как можете да оптимизирате финансовото си състояние (от кое може да се откажете или намалите, кой разход е възможно да отложите), кои са основните проблеми, пред които ще се изправите и кои са алтернативите за тяхното разрешение.

 

И тъй като смятам, че е необходимо да се осмислят и анализират посочените по-горе точки, преди да се пристъпи към реални действия, спирам дотук. Не пропускайте и втората част посветена на семейното бюджетиране, в която ще изготвим примерен месечен бюджет, базиран на разгледаните въпроси и ще ви предложа няколко съвета, които могат да ви влезнат в употреба.

Автор: Димитър Гърдев