Как да търгуваме на финансовите пазари

Както неведнъж съм писал и казвал, един от моите интереси е насочен към финансовите пазари. И поради тази причина се стремя да добавям различни книги в моята библиотека, на различни автори, базирани на посочената тематика, които усвършенстват и обогатяват наученото до този момент. Днес, ще се спра на една подобна книга, със заглавие „Как да търгуваме на финансовите пазари“, която е само от 171 страници, но покрива широк спектър от анализи, коментари и финансова терминология. Авторът на това четиво е Светлин Минев – трейдър, занимаващ се с технически анализ и финансови пазари от 1998 г., което му позволява да натрупа опит като индивидуален трейдър, риск мениджър и валутен дилър. Има няколко книги зад гърба си, предназначени да помогнат всеки, който е взел решение да се захване с търговия на финансови инструменти. В следващи ревюта ще представим и останалите негови книги, но сега насочвам вашето внимание към споменатото по-горе заглавие.„Как да търгуваме на финансовите пазари“ е едно добро начало за начианещите, тъй като започва с няколко глави посветени на видовете пазари (Валутен, Фондов, пазар на фючърси, опции), тяхната история и развитие и финансовите инструменти, които могат да се търгуват за описаните пазари. В книгата е поместен и коментар на това как да изберем подходящия за нас брокер и на какви подводни камъни да обръщаме внимание при нашия избор:

Преди да откриете сметка за търговия с валута, вие трабва да проучите внимателно услугите, които предлага съответния брокер, както и неговите история и опит. Ако той има лиценз от някой регулаторен орган, дори може да направите проучване.

След въведението, което прави авторът, веднага се достига и до същността на неговата книга – как да се анализира и търгува, чрез използването на техническия анализ. Много детайлно и лесноразбираемо са посочени основните технически индикатори, конфигурации и графики, използвани от повечето професионални и индивидуални трейдъри на пазара:

Техническият анализе наблюдение на действията, предприети или не от участниците на пазара, избразени на ценови графики.Той се базира на допускането, че изучаването на поведението на пазара, което е отражение на действията на всички пазарни учасртници, може да даде представа за бъдещето движение на цените.

Освен обяснението за всеки отделен индикатор, Светлин Минев дава примери как те могат да бъдат използвани комбинирано и как стъпвайки на тях може да бъде изградена търговска  стратегия. В книгата се обръща важно внимание, че трейдърството не е никак лесно и носи висок риск за вашите средства, като в допълнение са представени няколко правила, които е добре да бъдат следвани, с цел минимизаране на част от рисковите фактори. И поради факта, че в книгата са споменати редица термини (ако имате желание да търгувате, е много важно да ги знаете и разбирате), на последните страници може да се открие речник с кратко обяснение за използваната терминология.

Лично аз, „Как да търгуваме на финансовите пазари“, съм я чел два пъти и всеки път, когато се не се сещам или се колебая за даден въпрос, относно финансовите пазари, я отварям и намирам необходимата информация. Смятам, че за цената от 9 лева ще получите едно добро попълнение за вашата библиотека и ще придобиете много нови знания.

Чети, Мисли, Споделяй….

Автор: Димитър Гърдев