Аз, кредитополучателят – част II

Скъпи читатели, дойде време да предложа на вашето внимание и втората част от поредицата, насочена в помощ на всеки, който възнамерява да изтегли заем. Да припомня – в първа част изложих няколко основни правила, който е препоръчително да бъдат следвани, както и представих на вашето внимание част от възможностите. Ако сте пропуснали, може да прочетете тук: Аз, Кредитополучателят – Част I

И така, нека да продължим нашата разходка из пазара на кредитни продукти и да видим какво друго може да ни предложи.

  1. Стоково кредитиране

Предполагам, че на всеки се е случвало да влезе в големите вериги за продажба на черно-бяла техника и още преди да си поеме дъх е  обграден от група хора, който веднага изстрелват репликата „Добър ден! Стоки на изплащане?“. Стоковото кредитиране е добра възможност, в момент,  когато проявите желание да си закупите дадена вещ (телевизор, конзола, пералня, телефон и пр.) на изплащане и в същото време искате да стане бързо и да не минавате през бюрократичната машина. Идеята за този кредитен продукт наподобява лизинга, даже често двата термина (лизинг и стоково кредитиране) се преплитат и се приемат за едно, което обаче не е много правилно. И за да стане по-ясно ви представям следната таблица:

                                    Лизинг                                Стоков кредит
1.Кандидастване:

– Копие от лична карта;

– Копие от трудов договор/граждански договор и т.н..;

– Декларация за нетните доходи (в някои случаи)

– Оферта за лизинговия обект от доставчика(параметри, цена, доставка)

1.Кандидастване:

– Копие от лична карта;

2.Одобрение: повече от един ден; 2.Одобрение: в рамките на деня ( до няколко часа)
3.Обезпечения:  често поръчителство или съдлъжничество. 3.Обезпечения: в повечето случаи не се изискват;
4.Ливхи: Плаваща или фиксирана 4.Лихви: Фиксирана, понякога и без лихва;
5.Минимална първоначална вноска:

% от стойността на сделката и е дължима при подписване на договора.

5.Минимална първоначална вноска:

Не се изисква;

6.Потребители: Физически и юридически лица; 6.Потребители: Физически лица;
7.Предназначение: За покупка на лек автомобил, транспортни средства, селскостопанска техника, офис оборудване и др. 7.Предназначение: телефони, конзоли, черно-бяла техника, компютри, периферии и пр.

С други думи, при стоковото кредитиране – харасвате си стока в даден магазин (или офис на мобилен оператор), давате си личната карта, одобряват ви, сключвате договор и всичко приключва в рамките на деня, без да се налага да посещавате офис на финансова институция. Отново и отново ще ви напомня – сравнявайте офертите, които ви се предлагат. Единият ден компания „А“ може да е с невероятни условия, но на следващия ден компания „Б“ да е с дори още по-добри параметри.

  1. Бързи кредити

Една от набиращите популярност възможности на българския кредитен пазар е бързият кредит. Рекламите за този продукт може да ги срещнете навсякъде – спирки, кошчета за боклук, брошури по пощата, телевизия, интернет и къде ли още не. Най-често до подобен род финансиране прибягват портебители, които по една или друга причина (лоша кредитна история, липса на достатъчен доход, работа в сивия сектор и т.н.) нямат възможност да получат необходимия им ресурс от други инзточници. По данни на БНБ, бъpзите ĸредити, чийто падеж е под 1 година са достигнали 513 млн. лв. И това има логично обяснение – при необходимост от средства влизате в сайт на компания, която предлага подобно кредитиране или в техен офис, като до няколко минути, след одобрение, може да получите желаната сума. Разбира се сумите, които се предлагат са в ограничен размер – най-често максимално до 2 500 – 5 000 лева. Този род кредитни инструменти са необезпечени, а целта е средствата да бъдат използвани от кредитополучателя за покриване на паричен недостиг до получаването на заплата или друг вид доход. В зависимост от размера на кредита, сроковете варират от изключително кратки (най-често до 30 дни) до такива с падеж 24 месеца. Лихвата е в пъти по-висока от банковия заем – обръщам внимание, че лихвата, която ви се представя се изчислява на месечна база ( в редки случаи се срещат изключения), докато при банките лихвеният процент е на годишна база. Ако сте изтеглили бърз кредит от 200 лева при лихва 2,5% но на месечна база, то след първия месец ще дължите 5 лева лихва, но ако тези 200 лева са на лихва 7% на годишна база, то в края на първия месец ще дължите  1,16 лева лихва. От голяма значение е и да обърнете внимание на ГПР-то (Годишен Процент на Разходите). В момента законният максимален годишен процент на разходите, който може да се налага на кредити, е 5 пъти законната лихва за забава, която е 10%. Така почти всички небанкови кредити се отпускат при ГПР от 50%. Над 150 компании в България предлагат услугата бърз кредит, затова ако сте се спрели на тази опция, проверете какво точно ви се предлага и най-вече дали дружеството има разрешение за извършване на подобна дейност ( за справка, регистър на БНБ: http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSFIRegister/index.htm)

  1. Кредити по програми

Когато сте установили, какво точно искате да постигнете с отпуснатия заем, може да се спрете на специализирани продукти, които да пасват идеално на вашите цели. За да не ставам досаден, в тази точка ще ви представя само две разновидности – кредит „Енергийна ефективност“ и студентски кредит.

Кредит „Енергийна ефективност“  –  Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България са разработили програма, при която, чрез мрежа от търговски банки се предоставят целиви кредити на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители) за постигането на енергийна ефективност (намаляване на разходите за отопление).  Програмата се нарича Residential Energy Efficiency Credit Line (REECL) и дава възможност да се финансират различни мероприятия, касаещи постигането на заложената цел. За да се стимулира по-бързото прилагане на разработената програма е предвидена поощрителна схема, която дава възможност на кредитополучателите да получат безвъзмездно до 20% от отпуснатия заем при изпълнение на финансираните подобрения, като максималният размер за едно домакинство не може да надвишава 850 EUR или 1662 лева. В зависимост от размера, заемът може да бъде със срок 5-10 години и с лихва около 7-7,5% (фиксирана или плаваща) на годишна база.

Повече за тази програма може да прочетете тук: http://reecl.org/

Студентски Кредит – В света на глобаизацията образованието започва да се превръща във все по-скъпа стока. Това създаде една пазарна ниша, която се запълни от банките и по този начин финансовите институции започнаха да кредитират студенти, които имат желание да придобият научна степен, но нямат достатъчен ресурс. Заемът за образование се отпуска на студенти редовна форма на обучение (бакалавър, магистър, доктор) и може да бъде усвояван изцяло (за заплащане на дължимата такса) или на части (таксата разбита по семестри). Лихвата е в рамките на фиксирани 6-7% на годишна база, с погасяване на равни месечни вноски, които започват да се дължат след изтичане на градисния период (или както е записано при повечето банки „от отпускане на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съответно една година от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.“) по лихвата и главницата.  Като обезпечение може да бъде изискано и поръчителство.

  1. Peer-to-peer

Финансова иновация, която започва да завзема своя пазарен дял. Тук няма да навлизам в детайли, тъй като съм разгледаждал тази тематика по-детайлно тук: Peer-to-Peer: Нещо ново или все същото старо. Само ще спомена, че „Peer-to-peer (P2P) финансирането е метод за дългово финансиране, което позволява на отделни лица да заемат или предостовят парични средства, без да бъдат използвани финансовите институции като посредник.

 

Надявам се,че в тези две последователни статии сте могли да намерите отговор на повечето въпроси, които са изникнали във вашето съзнание, свързни с кредитирането и оттук нататък можете да се ориентирате по-добре в морето от предложения, които ни засипват всеки ден. И запомнете – винаги се информирайте, задавайте въпроси, обмисляйте и сравнявайте.

 

Автор: Димитър Гърдев