Аз, кредитополучателят – част I

Наскоро един мой приятел ми сподели, че проявява желание да си закупи апартамент, като за тази цел смята да изтегли кредит. Помоли ме да го ориентирам от гледна точка на това, какво представлява ипотеката, какво да търси, да гледа и да сравнява.  Обясних му, доколкото е в моите компетенции, същността на този тип кредитиране и след което се замислих, че рядко се обяснават какви са алтернативите, пред които са изправени потребителите, желаещи да ползват финансиране, а в същото време непрекъснато са бомбардирани от реклами, касаещи кредитния процес. Това ме накара да седна и да напиша следващите редове, като имам за цел да помогна на всеки, който е взел решение да изтегли кредит, но се лута в морето от кредитни продукти и не може да вземе рационално решение. В две последователни статии ще се опитам да ви представя основните възможности, които се предлагат на българския пазар и се надявям това да отговори на някои основни въпроси. Преди да продължа правя следното уточнение – целият ми анализ и коментар е базиран изцяло върху продукти предназначени за индивидуалните потребители, тъй като корпоративното кредитиране е по-специализиран процес, при който предлаганите параметри варират в зависимост от дейността и представянето на даден корпоративен клиент.

Както споменах  и по-горе, има множество алтернативи, пред които сме изправени, когато сме взели решение да използваме дълг за нашите бъдещи или настоящи потребности. Но преди да сме се докоснали до предлаганите възможности, е от изклчителна важност да следваме, няколко прости правила, които ще ни предпазят от грешки, ще защитят личните ни финанси и ще ни помогнат плавно и безпроблемно да изплатим нашите задължения.

  1. Първата стъпка е да разберем каква е нашата цел, какво искаме да постигнем когато вземем пари на заем – да си купим жилище, да си закупим лек автомобил, да си платим образованието и т.н. Това веднага ни отсява част от продуктите на пазара;
  2. Винаги трябва да знаете какъв е размерът на дълга, който може да си позволите – изчислете какъв е вашият месечен доход, колко на месец можете да отделите за вноски и/или за покриване на част от задължението си, какви са ви останалите месечни разходи (сметки, пазар, почивки, автомобил и т.н.). Експерти препоръчват да не се надвишава съотношението дълг/доход в размер на 25%. При стойности 50% и повече вие имате много сериозен проблем;
  3. Не допускайте просрочия – всяко просрочие се олихвява допълнително, а ако допуснете такова , възможно най-бързо го погасете;
  4. Следете падежните си дати и винаги бъдете предварително подготвени за предстоящо плащане по кредита;
  5. Сравнявайте предложените ви оферти и задавайте въпроси – не винаги първото предложение, отправено към вас ще бъде най-изгодно. Вижте какво предлагат другите на пазара и при всякакви неясноти, задавайте въпроси (няма глупави въпроси), защото, както винаги съм казвал, е от голямо значение да се вземе информирано решение;

След като вече знаем каква е нашата цел и какви са нашите финансови възможности, е време да видим какво може да ни предложи пазарът.

  1. Кредитни карти

Един от най-популярните и лесно достъпни начини за използване на дълг е чрез кредитните карти. Разбира се има определени изисквания, на които трябва да отговаря кредитополучателя, но бъде ли одобрен за подобен род кредитен продукт, може свободно да разполага със средствата – за плащане на сметки, за покупки на стоки, за самолетни и хотелски резервации, за залагане и т.н. В повечето случаи се предоставя гратисен период (30,40, 50 дни) през, който ако погасите дължимото не ви се начислява лихва. Нещо повече, по някои кредитни карти има опцията за “cash back”(връщане на процент от направената трансацкия) или за трупане на точки при нейното ползване, които разменяте срещу пари. В зависимост от класа на картата (Classic, Gold, Premium) се предлагат и допълнителни услуги. Но всяко подобно удоволствие има своята цена. Лихвата по кредитните карти е по-висока в сравнение с останалите кредитни инструменти, варирайки между 13-16% на годишна база. И това е нормално, тъй като това е необезпечен кредит и рискът за кредитора е голям. Освен лихвата, има и годишна такса за обслужване.

  1. Овърдрафт

Идеята, която стои зад този продукт е подобна на тази при кредитната карта. Тук обаче има една разлика. Лихвата започва да се начислява от първия момент, в който кредитополучателя започва да използва отпуснатия лимит т.е. няма гратисен период. И, за да бъде още по-ясно ви представям определението за овърдрафт, посочено в сайта на една от банките в България:

„Кредит, с който банката предоставя на дадено лице възможността да ползва средства, надвишаващи наличността по платежната му сметка, до определен размер. Кредитът се погасява с всяко постъпване на средства по сметката (по правило няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху реално ползваната част и за времето, през което тя е ползвана. Погасяването и усвояването могат да се извършват многократно.“

  1. Потребитеслки кредит

Кредитен инструмент, при който отпуснатите средства се използват целево – за покупка на автомобил, за рефинансиране на друг подобен кредит, за обединяване на задълженията, за покупка на техника, за почивка, за ремонти и пр. В повечето случаи усвояването на средствата става еднократно по сметка на клиента и задължението се погасява на вноски. Различните банки предлагат множество разновидности, придружени с различни условия ( с фиксирана лихва за определен период, с възможност за „cash back“, с гратисен период ( период, през който се заплаща само лихва), с изискване за поръчител или съдлъжник, с изискване за превод на работна заплата и т.н). По данни на БНБ, през месец юли 2017 средната за пазара лихва по потребителски заем в левове е била 8.12% на годишна база, а в евро 5.18% на годишна база. Когато сравнявате основните параметри е желателно да проверите и съпътсващите разноски като такса кандидатстване и такса обслужване на разплащателна сметка, които могат да оскъпят и цената на вашия заем. Този съвет е валиден при всички кредитни продукти.

  1. Ипотечен кредит

Всеки от нас желае да притежава собствен дом и когато настъпи времето за покупката, но не разполагаме към този момент с необходимите средства, най-удачния вариант е ипотечният кредит. Както и самото име подсказва, тук се учредява ипотека върху закупения с кредита имот или друг, предложен от кредитополучателя. Когато се ипотекира закупуваният имот, това е законна ипотека (обикновено наричани целеви ипотечни кредити), а когато се ипотекира друг имот се учредява договорна ипотека (многоцелеви ипотечни кредити). Таксите и за двете ипотеки са еднакви.  Погасяванeто се осъществява на вноски за продължителен период от време ( най-често повече от 5 години) тъй като и размерът на заема е голям. Поради по-специализираната насока на подобен род кредитиране, голяма част от банките в страната имат звена, които отговарят само за жилищното кредитиране и от които можете да получите необходимата професионална консултация (помнете, задавайте въпроси). Лихвените проценти по жилищните кредити варират около 4% на годиша база, като поради голямата конкуренция на банковия пазар, има банки които отпускат заеми и при нива на 3.5-3.8% на годишна база.

  1. Лизинг

Освен потребителски кредит, друга опция, която се открива на хоризонта, при желание от ваша страна за покупка на дадена вещ (най-често автомобил)  е лизингът. Това е „Форма на финансиране, при която едната страна (наричана лизингодател), собственик на дадена вещ, предоставя правото на ползване на тази вещ на втора страна (наричана лизингополучател) при определени условия, като е възможно след изтичане срока на договора лизингополучателят да стане собственик на лизинговата вещ.“ Няма да влизам в детайли, а само ще спомена, че има няколко вида лизинг, които могат да отговорят на различни ваши потребности. В някои от следващите статии ще се спрем повече на тази тема. И тук погасяването е на вноски, а за обезпечение (в по-широк смисъл на думата, защото лизингованата вещ е собственост ни лизингодателя, до пълното й изплащане) служи активът, който е предмед на лизинговата сделка. Разбира се може да има и други обезпечения – поръчителство, съдлъжничество и т.н. Някои лизингови компании изискват и минимална първоначална вноска, която е % от стойността на сделката и е дължима при подписване на договора. Лихвите варират в зависимост от актива, който желаете да закупите, срокът, и валутата.

 

Очаквайте и втората част на тази статия, където ще ви представя ощя няколко възможности като стоковото кредитиране и кредити по различни програми.

 

Автор: Димитър Гърдев