Външноикономически отношения на Република Бъглария

Олег Лозанов

Често в новинарските емисии се говори за икономиката на страната ни от гледна точка на вътрешните процеси, които се развиват (безработица, инфлация, лихви, раздвижване на банковия пазар, вътрешно потребление), но като че ли остава на заден план или изобщо се забравя факта, че не сме затворено стопанско и сме част от  процеса на глобализация, и не се обръща достатъчно внимание на икономическите ни връзки с другите страни.  Това ме доведе до желанието да представя на вашето внимание едно доста интересно четиво озаглавено „Външноикономически отношения на Република Бъглария“ с автор Олег Лозанов. Като цяло тази книга-учебник е задължителна литература за всички, които се обучават в специалността „Международни икономически отношения“, но смятам, че изданието е полезно попълнение за всеки любител на подобен тип литература, за всеки международен търговец и за всеки, който има желание да стартира бизнес. Книгата е изключителна интересна, представяща същността и структурата на външноикономическите връзки и как те влияят върху развитието на икономиката. Авторът проследява външноикомическата политика на България от нейното освобождение до членството в Европейския съюз и неговото отражение върху икономиката. Представени са исторически данни, които демонстрират кой стопански отрасъл е бил водещ през разглдежданите периоди и как под управлението на различни превителства икономическите ни връзки с големите световни икономики (САЩ, Русия, Германия, Япония и пр.) са се променяли.

„В началото на 90-те години, и по- точно през 1890г., изтича наложените задължения по Берлинския договор и България придобива правото самостоятелно да се сключва търговски договори и митнически спогодби с други държави, т.е. отпада забраната да провежда самостоятелна външнотърговска политика….Подготвят се и се сключват двустранни международни търговски договори първо с Англия (още на 26 ноември 1886 г.), а после и с Германия,Белгия, Швейцария, Франция, Австро-Унгария, Италия, Русия, Гърция, както и със самата Турция. “

За да онагледи своят анализ, авторът представя и статистически данни свързани с динамиката, стоковата структура и териториалната насоченост на стокообмена.

И не на последно място, г-н Олег Лозанов поставя удадрението върху държавните регулации, свързани с външно икономичекста дейсност на България – кои са основните подходи и методи за държавна регулация, кои са органите, които регулират описаният процес, кои са свободните икономически зони в България и т.н.

Смятам, че успях да ви заинтригувам и ви обещавам, че ако отделите време, за да я прочетете, няма да съжалявате, защото да разбираш и знаеш в какви направления се е развивала, развива и ще се развива външноикономическита политика на страната е важен ориентир за самити вас.

Чети, Мисли, Споделяй….

Автор: Димитър Гърдев