Инвестиционни алтернативи в България: Какво, защо, как.

Веднъж, един мой клиент дойде при мен с въпрос „Искам да инвестирам част от парите си, но не знам къде. Имаш ли някакви идеи?“. Тогава се заговорихме за алтернативите, които може да му предоставят финансовите пазари, какви са неговите цели и т.н. Проведената дискусия с този клиент ме провокира да се замисля за различните възможности откриващи се пред  средностатистическия инвеститор в България, който разполага с ограничен инвестиционен бюджет. Така стигнах до няколко варианта, които по мое мнение, са подходящи за всеки, който има заделени средства и иска тези средства да започнат да работят за него.

Но преди да ви запознаяа с инвестиционните алтернативи, искам да спомена, няколко основни за мен правила ( които аз лично спазвам и гледам да не ги нарушавам), като смятам, че всеки, който се захваща с финансовите пазaри би следвало да се замисли върху тях:

 1. Разберете какъв играч ще бъдете в играта наречена “финансов пазар” – Много е важно, още преди да се замислите за каквито и да е било финансови активи, да се запитате какво целите в действителност – да бъдете спекулант, търсейки пречалба в краткосрочен план, да бъдете инвеститор с дългосрочен хоризонт или комбинация от двете.
 2. Да не разчитате на сумата, която смятате да заделите за вашите инвестиционни цели – Ако сте решили, че може да отделите от вашите доходи, да речем 2000 – 3000 лева, то не би следвало да ги включвате във вашите бъдещи планове, защото все пак има и риск да ги загубите т.е. не правете сметката без кръчмар.
 3. Определете на какъв риск може да изложите спестяванията си – Не поемайте по-голям риск от този, който можете да понесете. И тук е важно да отбележа, че по-големият риск води след себе си до по-голяма доходност.
 4. Не влагайте всичките си средства само в една инвестиция, а ги разпределете в няколко, с цел да балансирате риска.
 5. Бъдете добре информирани за това, което смятате да закупите.
 6. Изградете план за действие, който да следвате, а не просто да се пуснете по течението.
 7. Бъдете дисциплинирани и не инвестирайте само защото е модерно – единствено дисциплинираните инвеститори успяват да реализират печалба. Или както е казвал Джоузеф Кенеди „Kогато дори ваксаджията ти дава съвети за акции, е време да продаваш.“
 8. Не бъдете алчни – алчността е пагобна на финансовите пазари.

Отново споменавам, че изложените по-горе точки са по моя преценка и не искам да анагажирам никого с тях. След това малко отклонение, да пристъпим и към същността на темата – какви алтернативи имаме ако искаме да инвестираме.

 1. Депозити и спестовни влогове

Най-често срещаната възможност, която ни се предлага, когато имаме срадства и не искаме да ги оставим под дюшека, е банковият депозит и/или спестовният влог. Този вариант е за хора, които не са склонни на почти никакъв риск, искат да знаят, че парите са им на сигурно място и очакват една сравнително ниска лихва. Конкуренцията на българския банков пазар дава възможността да се предлагат  разнообразни депозитни продукти ( с довнасяне на средства, с въможност за теглене по всяко време, с теглене само на начислената лихва и т.н.). Но тъй като рискът за вашите средства е минимален ( повече информация за Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ): http://dif.bg/how-much/ ) , а и икономическата обстановка се характеризира с доста ниски лихвени равнища, това, което е реалистично да очаквате като лихва по вашите депозити е средно в рамките на 0,02% – 0,25% на годишна база, разбира се в зависимост от вида на продукта и неговото времетраене.

 1. Валутни пазари

Не мога да скрия, че това е любимата ми алтернатива. Валутният пазар е най-ликвидния,  като за 2016г. средният дневен оборот възлиза на над 5 трилиона долара. Отворен 24 часа, 5 дни в седмицата (повреме на национални празници във водещите световни икономики е затворен), което само по себе си го прави един доста динамичен пазар, позволяващ реализирането както на големи печалби, така и на големи загуби. Този вариант изисква време, концентрация и финансова дисциплина. Ако сте решили да влагате парите си във валути, ще ви е необходимо да се запознаете с фундаментите – котировки, взаимовръки между макроикономическите показатели, технически индикатори, основни видове поръчки и пр. Има голям набор от литература, написана на тази тематика, която се предлага в българските книжарници и която е написана на достъпен език. В България има множество платформи за валутна търговия и затова е препоръчително да сравните предложенията (такси, комисионни, имат или нямат минимални изискавания за откриване на сметка, каква е разликата между цена купува и продава, какъв е ливъриджа*, минимални обеми за търговия и др.) на няколко компании и чак тогава да изберете най-подходящата за вас.  Дори някои компании ви дават възможността да видите предварително и договора, с който ви се предоставя услугата. Доходността, която можете да си докарате зависи изцяло от вас – колко средства ще вложите, в какви валути и какво ще е времетраенето. Обръщам внимание, че това е рискова инвестиция и ако не сте се запознали в детайли с нея е добре да се обърнете към някой професионалист в тази сфера.

 

*ливъридж – ефект на финансов лост, при който с по-малко собствени средства можете да закупите повече от даден актив.

 1. Акции и индекси

Следващият вариант, който се открива пред бълграските инвеститори са акциите. Един високорисков пазар, изискващ вашето внимание изцяло. За да можете да печелите от търговията с акции ще ви бъде необходим голям набор от икономически и финансови познания (да разбирате бизнеса на компанията, в която искате да инвестирате, да разбирате каква информация ви представя финансовия отчет, да знаете какви корпоративни събития настъпват в тази компания, да проследявате регулярно публикуванта информация за компанията и пр.). Както и при валутната търговия, така и тук има доста посредници, които предлагат този вид търговия, затова отново е препоръчително да сравните предлаганите условия. Важно е избраният от вас посредник да има лиценз за подобна дейност, издаден от Комисия за финансов надзор ( Списък на всички лицензирани дружествав в България: http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/). И за да ви спестят малко време в процеса на избор на акции, финансовите специалисти са създали индексите – дадена съвкупност от акции, която се предлагат на инвеститорите. Така, купувайки индекс, вие сте инвестирали средства в акциите на набор от компании.  България също може да се похвали със собствена фондова борса (http://www.bse-sofia.bg/?page=main&language=bg) , която предлага акциите на български компании, но за съжаление не е от най-предпочитаната за инвестиции.

 

 1. Взаимни фондове (Договорни фондове)

В последно време друга често срещана възможност, която се предлага е договорния фонд. Взаимните фондове са фондове от отворен тип ( по всяко време акциите на фонда могат да се купуват и продават свободно), управлявани от инвестиционни дружества нарачени в практиката „управленски дружества“, които набират капитал чрез продажбата на собствените си акции (дялове) и след това, заедно със натрупаните средства от предходни инвестиции, се закупуват различни инвестиционни активи (акции, облигации, земя, инструменти на паричния пазар и др.). Задължително е дружествата, които предлат този вид услуга да са лицензирани. И за да стане още по-ясно ще цитирам едни от професионалистите в тази сфера – ЕЛАНА Фонд Мениджмънт:

„Принципът, по който всеки може да инвестира във взаимен фонд е, че закупува дял или брой дялове от него. Цените на 1 дял във всеки фонд се изчисляват според правилата на съответния фонд и се публикуват на сайта на управляващото дружество, както и на интернет сайта на браншовата асоциация – Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД). ….. При нарастване на стойността на ценните книжа в портфейла на даден фонд, стойността на дяловете, които инвеститорите са купили, също нараства. Когато в такъв случай инвеститорът продаде дяловете си, той има печалба.“

Както написах, малко по-горе, това е често срещана алтернатива за инвестиране, която се предлага широко в България и е подходяща както за хора с ниска поносимост на риск, така и за хора с афинитет към риска. Ако се спрете на взаимните фондове е добре да разберете в какво точно инвестират и на какъв риск ще изложите спестяванията си, историческо представяне, какви са таксите за вход и имали за изход, каква е таксата за управление, какви всички останали такси (ако има такива) и как се представя управленското дружество като цяло. И каквито и да е било други въпроси ви изникват, ги задавайте, защото все пак вие си поверявате парите на управленските дружества, а не обратното.

 1. Деривативи

Деривативите са финансови инструменти, чиято цена се базира на стойността на друг актив или стока, наречен базов актив. Този род високорискова инвестиция ви позволява да купувате или продавате желаните от вас активи, без реално да имате досег до тях. С други думи, ако искате да търгувате петрол единственото нещо, което трябва да направите е да си закупите деривативи базирани на петрол, като няма да има нужда да ви доставят барелите с петрол във вашия апартамент или къща. Подходящи са за всеки, който иска да инвестира в пшеница, царевица, захар, какао, петрол, злато, соя и още много други стоки, търгувани на световните стокови борси. Да, този избор ви спестява разходите свързани с реалната доставка на посочените стоки, но няма как да избегнете различните такси и комисионни, които ще дължите. Всички платформи в България предлагат основните деривативи (фючърси, форуърди, договори за разлика, опции), но в зависимост от базовия актив(пшеница, царавица и пр.) имат различни изисквания – минимална сума за вход, такси, комисионни, обем на контракта, падеж и други. Разнообразието от възможности, които ви предоставят деривативите води след себе си и до множество стратегии за търговия, свързани с тях, но ако не ги разберете в детайли е добре да се обърнете към някой експерт. Разбира се също така е препоръчително поне малко да имате основни познания за базовия актив – ако инвестирате в пшеница да знаете  какви сортове има, кога се сее, кога се събира реколтата, кои са водещите държави в производството на тази стока и т.н.

 1. Злато

Не малка част от хората предпочитат да инвестират в злато. Това е така, защото златото се смята за актив-убежище ( доста спорно дали това е така, но на тази тема ще се спрем някой друг път), който може да предпази вашите средства в моменти на икономически и финансови кризи. Има различни начини, чрез които може да инвестирате в злато –монети и кюлчета, бижута, покупка на деривативи върху злато и покупка на акции на компании, които добиват или търгуват със злато. Ако обичате да виждате пред себе си, в материално изражение, вашите инвестиции, то покупката на монети, кюлчета и бижута е за вас. Но трябва да сте готови и за допълнителните разходи – за съхранение, за застраховка, за доставка и за поддръжка. Ако пък искате да избегнете горните допълнителни разходи, може да се спрете на деривативите върху злато. Инвестирането в злато е с дългосрочен характер, а доходността от подобен род вложение е доста трудно да се предскаже, тъй като зависи от заобикалящата ни, и доста променлива, икономичекса и политическа обстановка. За всички, които изберат златото препоръчвам следната книга „ABC на инвестирането в злато: Как да запазите и умножите богатството си.“

 1. Екзотика

Както във всяка професионална сфера, така и във финансите има екзотични продукти, които се предлагат. Има ли търсене, има и предлагане. Няма да се спирам в дейтали на екзотичните възможности и само ще спомена няколко:

 • Peer-to-Peer ( повече можете да прочете тук);
 • Криптовалути ( пример: Bitcoin);
 • Секюритизация (повече за нея тук);
 • Суап за кредитно неизпълнение (CDS);

 

Това бяха, според мен, основните възможности, пред които е изправен средностатистическия инвеститор в България. А вие какво бихте избрали?

Автор: Димитър Гърдев

 

*Анализът е само и единствено с информативна цел и не бива да се приема като препоръка за покупка или продажба на даден финансов актив. Екипът на Smart Trend не поема никаква отговорност за въникнали ползи и вреди от използването на предоставената от нас информация.