Инфлацията – необходимото зло.

Всеки потребител (влючително и аз), когато отиде до магазина и забележи, че стоките, които купува са с увеличена цена, започва да негодува. И с право – ще трябва да отдели повече от своя доход за същото нещо, което си е купил, ден или седмица по-рано, на по-ниска цена. Но, не бива да забравяме ,че монетата има две страни. Едно ценово увеличение може да окаже и благоприятен ефект, както върху индивидуалния потребител, така и върху икономиката като цяло. В днешната статия ще се опитам да ви представя и другата страна на монетата – защо инфлацията е с такова важно значение за нас и кои са нейните плюсове.

Може би едно от най-ясните и точни определения за инфлация се дава от Европейската централна банка (ЕЦБ) „За инфлация говорим, ако е налице общо увеличение на цените на стоките и услугите, а не само на отделни продукти. Така човек може да купи по-малко с едно евро. Иначе казано, стойността на еврото е по-малка от преди.“ Темпът на инфлация се изчислява в проценти, като основен показател за ценовото движение на стоките и услугите е  Индексът на потребителски цени (ИПЦ). И за да онагледя написаното по-горе, следващата таблица представя един много лесен пример за изчислена инфлация.

Източник: ЕЦБ

Няма да навлизам в детайли, касаещи изчисленията (какви стоки се вземат, какви са техните тегла и т.н.), защото това не е моята цел на днешната статия, а всеки който иска да прочете повече, може да го направи тук:

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.bg.html

Както написах по-горе, едно ценово увеличение може да окаже и благоприятен ефект. Но не ме разбирайте погрешно – имам предвид умерено увеличение в рамките на 2-3% годишно, защото в противен случай, когато инфлацията стане неконтролируема, то тогава може да се стигне до ръст на цените в размер на около 2000% месечно, а това да доведе дори до разпадане на паричната система на дадена държава. Нека се върнем на положителната страна на нещата. Представете си, че сте собственик на фабрика, произвеждаща качествени обувки. Продавате вашата стока на цена 40 лв./чифт, хората ги харесват и ги купуват. Постепенно вашата марка става популярна, разширявате бизнеса, тъй като обемът на поръчките ви се увеличава, но това води и до увеличение на разходите за единица производство. За да компенсирате разходите, вдигате цената на обувките  на 42 лв. и тъй като стоката ви е добра, те пак се търсят, пак имате увеличение на поръчките и вие отново вдигате цената и т.н. Доброто представяне на вашата фабрика ви дава възможност да увеличите заплатите на служителите си, да наемете нови хора, който да поемат новите поръчки, и при необходимост да отворите втора фабрика. От друга страна, увеличения доход на служителите ги стимулира да купуват повече неща от други прозводители – дрехи, техника, козметика и др. Така постепенно потреблението в държата се увеличава, вливат се пари в икономиката и тя започва да расте. Вие като собственик на компанията сте доволен, че имате ръст в печалбата, като в същото време и вашите служители са доволни, защото могат да потребяват повече. Ако обаче в страната настъпи спад на общото ценово равнище (процес обратена на инфлацията, нарачен дефлация), то това ще бъде индикатор, че хората са притеснени, отлагат потреблението, предпочитат да спестяват повече, не им е до вашите обувки. За да станат привлекателни вашите стоки, намалявате цената, но ще претърпите спад в приходите, може да се наложи да свието производството, да съкратите персонал, да затворите втората си фабрика.

Примерът, който представих е доста опростен, изключвайки редица фактори, но  смятам, че успях да ви покажа същинската роля на инфлацията в икономиката. Важно е да се отбележи, че един от основните движещи фактори за покачването на цените е търсенето и предлагането (фундамент в икономиката, който ще го обясним в някоя от следващите статии). Ако търсенето надвишава предлагането, то цените ще нарастват и обратното.  Мястото, което заема инфлацията в нашия живот, я превръща в един от основните икономически индикатори, който се следи много внимателно от анализатори, правителства, централни банки и инвеститори. И тъй като ние сме неразделна част от икономическата система, от голямо значение е да се интересуваме какво е нивото на ценовия ръст в страната, за да знаем каква е нашата покупателна сила. Ако имате 1000 лева и ви предложат 10% лихва по едногодишен депозит, ще приемете ли? Звучи добре – след една година ще имате с 100 лева повече и ще можете да си закупите повече. Но, след една година ако цените са се увеличили с 12%, то вие ще можете да си закупите по-малко стоки с тези допълнителни 100 лева. Затова логично следва, че доходите трябва да нарастват с по-бърз темп в сравнение с ценовия ръст. Също така много инвестиционни решения са базирани на инфлацията, но това е тема на друг разговор.

С казаното дотук смятам да спра моите обяснения, защото настоящата тема е доста обширна, изпълнена с множество мнения и по-задълбочени анализи, които в един момент могат да се превърнат в една суха и скучна материя, а в никакъв случай не искам да ви бъде скучно. Опитах се да ви представя, по различен начин, същността на инфлацията и защо тя е важна, като се надявам да ви е било интересно. В следващите два линк-а може да проследите, в детайли, ценовото изменени в България, да видите текущите нива на инфлация в страната, както и да си калкулирате личната инфлация (нещо доста важно, касаещо личните ви финанси).

 

Инфлация и индекси на потребителските цени за България

http://www.nsi.bg/bg/content/2445/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация

http://www.nsi.bg/bg/node/188

 

Автор: Димитър Гърдев