Професията на близкото бъдеще в България

Питали ли сте се какви ще са професиите на бъдещето? А професиите на близкото бъдеще? А запитвали ли сте се защо пощата ви се справя все по-добре с улавянето на спама или защо в социалните мрежи се появяват реклами, които ни показват продукт, разрешаващ проблем, за който сме потърсили преди това в някоя търсачка? Иска ли ни се или не – професиите на бъдещето със сигурност ще бъдат свързани с учените и по-конкретно с учените по данните (Data scientists).

Според доклад на сайта за подбор на кадри  Glassdoor  за 50-те най-добри работни позиции в САЩ на база три фактора – брой на отворените позиции, заплата и удовлетвореност, на първо място се нарежда именно професията Учен по данните с медиана основна заплата от $110 000. Възможно ли е именно тази професия да завладее и българския пазар на труда?

Какво представлява позицията Учен по данните?

Ако прочетете описание на обява за подобна позиция, вероятно ще попаднете на изисквания за умения за разработка на софтуер и за извличане на знания от данни (data mining),  статистически и иконометрични умения, както и умения за писане на алгоритми за машинно обучение. Събирайки всички тези умения в едно, ще получим и профила на професията Учен по данните. Затова и често терминът учен по данните се използва като общо наименование на набор от различни професии. Науката за данните (Data science) е мултидисциплинарна и съчетава в себе си всичко свързано с математиката, статистиката и разработването на алгоритми и технологии. В основата на тази сравнително нова и почти непозната в България позиция стои извличането на знания, идеи и прозрения от наистина големи масиви от информация.

Ролята на учените по данните в бизнеса

Разработването на продукт, базиран на данни, е свързан именно с участието на хора, които имат уменията да създават стойност от данните и  приложения, автоматизиращи даден процес, правейки го в същото време и самообучаващ се с цел да бъде възможно използването на продукта и в променящата се среда, без да е нужна допълнителна намеса. Всеки един продукт за данни се състои от 2 неща: използва данни като вход и обработва тези данни, връщайки алгоритмично-генерирани резултати.

Събирането и създаването на информация е повече от всякога и ще продължи да се увеличава непрекъснато и уменията да се извличат знания и стойност от тези данни ще бъде все по-търсено качество на служителя на близкото бъдеще. Представете си: всеки клик, който правите в социалните мрежи, създава информация, която, ако бъде изучавана, може да се прозре какви са нашите интереси и бъдещи действия. Онлайн магазините,  платформите за филми и видео споделяне, търсачките – всички те ни препоръчват съдържание на база техни алгоритми, които проучват нашата история, интереси и поведение. Или нашумелите напоследък автономомни коли, който разпознават светлини, светофари, другите участници на пътя и т.н. Всички те съдържат в себе си самообучаващи се технологии, които стават все по-добри в предвиждането на бъдещи несигурни ситуации.

Другата важна  роля на учените по данните ще е при взимането на стратегически решения от странна на мениджмънта , именно защото – малко или много – бъдещето ще бъде зависимо от изкуствения интелект, а той е неразделна част от Науката за данните. Ако преди важните хора са били финансовите директори, то сега, а и за вбъдеще, ще бъдат главните директори по технологиите и учените по данните. Решението на много бизнес проблеми могат да бъдат разрешени именно чрез количествени методи и модели, базирани на сложна математика и съвременни софтуерни технологии. Всяка компания, която иска да затвърди своя бизнес и да стане движена от данните, то тя има (или ще има нужда) от учен по данните, който трябва да оставят да решава проблемите по свой си начин (както и да му плащат добре, тъй като дефицитът на подобни кадри е голям). Жизнено важно е за всеки един бизнес да асимилира и анализира своята неструктурирана информация, след което да предоставя на всички заинтересовани страни неразкрити досега решения на бизнес проблеми и затова учените по данните съчетават в себе си познания за бизнеса и индустрията, както и скептицизъм към наложените практики, търсейки фантастичното в реалността.

В заключение може да се каже, че учените по данните са съвременните фантасти, тъй като в тяхната работа има малко ограничения и това им позволява да разгръщат своя потенциал при разрешаването на всеки един проблем. Вероятно мечтата на математиците се сбъдва, а именно, че бъдещето ще принадлежи именно на тях (или поне докато изкуственият интелект не стане естествен).

Автор: Георги Калоферов