Как и защо се случва успехът на Борсата

Сузан Леверман

Днес, реших да ви представя и препоръчам една любима моя книга, която е отличена с наградата „най-добра финансова книга“  на световното изложение във Франкфурт през 2014г., а именно „Как и защо се случва успехът на Борсата“ от Сузан Леверман.  Авторката е една от най-добрите фонд мениджъри в Германия, с дългогодишен опит в Deutsche Asset Management (DWS), като си поставя за цел да предаде своите знания на обикновените читатели.  Книгата е написана на доста разбираем език и дори първите глави са встъпителни, посветени на финансова терминология (Възвръщаемост на собствения капитал, баланс, ОПР, маржове и т.н), която помага на всеки читател да не се чувства изгубен в света на финансите, а и както казва Сузан Леверман „Пътища през гората от непознати думи и термини или какво трябва да знаете, за да можете да мислите заедно с мен“. Финансовата тематика, разсъжденията и анализите не са просто представени, а и обяснение с  примери и изчисления, като за целата авторката ни кара да се пренесем в едно малко швейцарско селце, в което брат и сестра създават два различни бизнес модела и ние сме свидетели на цялостното им развитие, от стартирането до фазата на първичното публично предлагане. През целият път на развитие, Сузан Леверман ни прави съпричастни с финансовото състояние и на  двете компании, карайки ни да се чувстваме част от всичко случващо се и ни мотивира сами да анализираме различните ситуации. Също така, книгата дава възможност на всеки от нас да тества наученото, като за целта бъде попълнени приложените тестове. След като читателите са преминали през началните глави, Леверман навлиза още по-надълбоко във финасовите дебри, представяйки различни показатели,идеи, мнения и виждания за търговията с акции. На базата всичко това, авторката е изградила чек лист, който да бъде използван от всички, които желят да станат част от този безкраен пазар, с безкрайни възможности, а имено фондовия пазар.

„Ето защо на базата на току-що създадените показатели специално за тази книга аз разработих нов модел – или по-скоро чек лист, чрез който да избирате акциите. Прилагането му е съвсем лесно: На база на всеки показател се определят критерии, които дават точки, не дават точки или отнемат точки. Ако искате, разбира се, може да си направите Ваш собствен чек лист, който да изглежда по различен начин. Но системата с даване и отнемане на точки за всяка акция все пак притежава много чар, защото е лесна за използване.“

И не на последно място книгата обръща специално внимание на икономическата етика  и спекулацията, предоставяйки ни храна за размисъл върху въпрси като „Да бъдеш етичен – какво е това?“ и „Спекулирането: с какво допринася за доброто в този свят“.

За по-любознателните, в края на книгата са представени всички източници, препоръчани книги и списък с централните борси.

„Как и защо се случва успехът на Борсата“  е справочник, който те мотивира да мислиш, да разсъждаваш, да си задаваш допълнителни въпроси. Книгата е изключотелно полезно четиво за всеки и е поредното добро попълнение за книжния рафт.

Чети, Мисли, Споделяй….

Автор: Димитър Гърдев