Етика и бизнес

В период на Коледни и Новогодишни празници сме и все по-често започва да се говори за доброта, морал и етика. Това ме провокира да разгледам и коментирам какво място заема етиката в света на корпорациите. В днешни дни етичното поведение в бизнеса е широко прието за добра бизнес практика, като в същото време огромният публичен натиск води след себе си до все по-голямо влияние на етиката в корпоративния свят. Нещо повече, множество компании разбират колко е важна ролята на социалната отгвоворност за техния дългосрочен успех и поради тази причина, в бюджетите им се заделят значителни средства, именно в тази насока. Има обаче и немалко големи корпорации, който със своите зловредни, нелоялни и незаконни действия  губят доверието на потребителите.

В следващите няколко реда ще ви представя няколко световно известни, мултинационаллни компании, които поддържат високи етични стандарти и които отдават своето уважение  към заобикалящия ни свят. Тези дружества са осъзнали факта, че тяхното развитие е тясно свързано със развитието на обществото както и факта, че е от изключително важно значение да се подсигури не само сегашното, но и бъдещото поколение.

Един страхотен пример за добра бизнес практика е, познатата ни на всички, компания Google Inc. Чрез своята програма „Google Green Program“, дружеството е дарило над 1 млрд. долара на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници. Освен това офисите на компанията се помещават в енергийно-ефективни сгради, а служителите им използват градски транспорт за придвижване до работните си места. Отношението на Google към работещите там е прието за образец относно социалните придобивки – служителите получават безплатна здравна помощ, безплатни правни съвети, безплатни напитки и храни, безплатна детска ясла, която се намира на територията на компанията и още много други.

Друг сходен пример за социално отговорна компания е Intel Corp. Дружеството е създало фондация, която подпомага образованието на млади таланти в сферата на науката, технологиите, математиката и инженерните специалности, като целта е тези млади специалисти да допринесат за глобалното развитие на обществото. Също така, Intel Corp е инициатор на множество дарителски фондове и програми, които окуражават момичета и малцинствени групи да се развиват в посочените по-горе направления.

Но както споменах и в самото начало на моят коментар, има компании, за които печалбата е най-важното нещо, без значени на каква цена е постигната тази печалба. Спокойно мога да кажа, че Nestle е точно такова друвество. Според данни на Световната здравна организация, събрани за развиващите се страни, смъртността при децата, които са хранени с т.нар. Nestle’s infant-formula, е 5 до 10 пъти по-голяма в сравнение с кърмените деца от същия регион. Проблемът бил зловещата кампания на Nestle, при която били назначавани “медицински сестри” да разпространяват безплатно бебешката храна на бедни майки за достатъчно дълъг период от време, докато майката спре да кърми и детето не се пристрасти изцяло към предоствената детска храна.От този момент нататък, майката и бебето стават напълно зависими от бебешката храна на Nestle, а самите доставки вече не били безплатни.

Citibank е друга корпорация, която не прилага етични норми в своята дейност. Банката е похарчила 50 млн. долара за нов частен самолет, дни след като получава 45 млрд. долара финансова инжекция от държавата, за да не стигне до фалит. Освен това, главният изпълнителен директор на банката прави лъжливо изказване пред Конкреса за получаване на бонус в размер само на 1 млн. долара, но реалността показала друго – 11 млн. долара.

Етиката постепенно заема своето важно място в бизнеса, в икономиката като цяло. Именно пореди това, корпоративния свят трябва да извърви дълъг път, докато осъзнае напълно, че най-ценният актив са хората и че всички действия на компаниите трябва да бъдат много внимателно планирани, така че да не водят до негативни последици за обществото. Ще завърша моят коментар с един цитат, който смятам, че обобщава всичко онова, което мисля по тази тема:

„Да бъдеш добър е един добър бизнес.“ Dame Roddick

Автор: Димитър Гърдев