Златната дилема

Днес, ако някой ми предложи да инвестирам дългосрочно в злато, бих отговорил „Не, благодаря“. От друга страна, ако същият този някой ме оферира да спекулирам чрез злато, то бих го изслушал много внимателно. Целият финансов свят се е концентрирал върху предстоящата през декември среща на FOMC (Federal Open Market Committee), на която, по всичко личи (ръст на заетостта, като процента безработни е на нива от преди финансовата криза, ръст на инфлацията и приближаване до таргет равнището от 2%, както и растеж през Q3/2016г. на БВП с 2,9% на годишна база),че ще сме свидетели на покачване на целевото ниво по федералните фондове с 0,25%. Но, остава едно впечатление, че анализатори и инвеститори са вперили поглед до такава степен в бъдещото политическото и финансово развитие на САЩ, че почти никой не обръща внимание какво би станало с цената на златото след края на тази година. Малкото финансови експерти, който вмъкват пазара на злато в своите анализи, прогнозират, че при покачване на лихвите, от страна на ФЕД, цената на златото ще тръгне надолу. Да, наистина икономическата логика подкрепя една такава теза – увеличаването на доходността, която един инвеститор може да реализира, инвестирайки в американската икономика, би довело до преразпределение на средства от по-ниско рискова и доходна инвестиция, каквато е златото, към по-рискова и по-доходоносна, като в резултат ще се наблюдава повишено предлагане на злато, за сметка на търсенето, и логичен спад в неговата цена.

Дотук, всичко казано е като по учебник и дживението в цената златото, ще бъде в посока, характерна за един актив-убежище. Дали обаче, някой е обърнал внимание какво точно се случва с този т.нар. актив-увежище (позволявам си да се съмнявам в този статут на златото, като в следващи статии, детайло ще обясня на какво се базира моето съмнение) през последните няколко увеличения на целевото ниво по федералните фондове? По долните графики и таблица ясно показват, че през последните 9 повишения на основната лихва, само в два случая златото записва негативна тенденция, месец след решението на ФЕД. Във всички останали периоди, цената на благородния метал отбелязва ръст. Нещо повече, в края на 2015г. САЩ отново докладва силни икомочески данни и макар    0,25% -то  лихвено увеличение и мнение на анализатори за ценови спад, златото регистрира растеж. От направения до този момент анализ произлизат два интересни въпроса – Възможно ли е през 2006г. някой, който е имал повече информация от всички пазарни участници и в разрез с икономическата логика да купува по-ниско доходен актив, с цел да хеджира или спекулира с предстоящата през 2007-2008г. криза? И трябва ли да се приеме сегнашното движение в цената  на златото като сигнал за наближаващи финансови сътресения? Лично за мен отговорите на тези въпроси остават отверени.

Графика 1: Движение в цената златото след решението на ФЕД от 17.12.2015г.

Източник: Federal Reserve Bank of St. Louis

 

Графика 2: Движение в цената златото след решението на ФЕД от 29.06.2006г.

Източник: Federal Reserve Bank of St. Louis

 

Таблица 1: Движение в цената на златото, в рамките на месец след лихвено покачване от стана на ФЕД.

След очакваното,според мен, повишение в цената на златото в началото на 2017г., благородния метал все пак може да тръгне в нисходяща посока. Причината за това опасение се крие в намерението на индийският министър-председател, Моди, да забрани вносът на злато в страната, като това се очаква да бъде поредната му стъпка в борбата с прането на пари. Индия се нарежда на второ място в света, след Китай, по годишен внос на злато, като по данни на Reuters, през финансовата 2015-2016 година са внесени 926 тона. Разбира се, на този етап всичко е слух, но някои трейдъри отварят къси позиции в злато, а анализатори прогнозират, че една евентуална забрана на внос ще предизвика шок на пазара на злато и благородния метал може да се срине с 200 долара за тройунция в рамките на един ден.

Идващата 2017г. се очертава да бъде една доста динамична и интересна за любителите на златото, предоставяйки, не една или две, спекулативни възможности.

 

Автор: Димитър Гърдев

 

*Анализът е само и единствено с информативна цел и не бива да се приема като препоръка за покупка или продажба на даден финансов актив. Екипът на Smart Trend не поема никаква отговорност за въникнали ползи и вреди от използването на предоставената от нас информация.