За нас

Ние сме мотивирани, образовани и ентусиазирани млади хора, желаещи да представят от своя гледна точка анализи, мнения и коментари по различни икономически и финансови теми. Ние сме млади професионалисти, които непрекъснато се усъвършенстват и които винаги са отвоерени към придобиване на нови знания.

Мисия

Какво е Smart trend?

Smart Trend e платформа, която представя един нов прочит върху разнообразни финансови и икономически теми. Създаден от млади професионалисти към края на 2016г., сайтът непрекъснато се стреми към развитие и обменяне на идеи и знания с неговите читатели. И не на последно място Smart Trend e платформа, която кара човек да прочете, да се замисли и да сподели прочетеното.

Визия

Целта на създадената от нас платформа е не само да предостави анализи и коментари на важни, за икономиката и финансите, събития, но и да обобщи,обясни и направи сложната финансова тематика достъпна за всеки читател. Нашата визия се дефинира най-точно и ясно само с три думи – Чети, Мисли, Споделяй.

Чети

„Инвестицията в знанието изплаща най-добрата доходност“ Б. Франклин

Ние имаме за цел да дадем възможност на нашите читатели да научат нещо ново или да усъвършенстват финансовата си култура. Предоставяйки малки парченца знание от безкрайния финансов свят, ние искаме да провокираме желанието да се чете все повече и повече, защото икономиката и финансите са навсякъде около нас и по-детайлното им познаване помага както за личностното, така и за професионалното развитие.

Мисли

„Да четеш, без да размишляваш, е все едно да ядеш, без да смилаш.“ Е. Борк

Не е достатъчно един коментар или анализ да бъде просто прочетен. Именно поради тази причина, ние се стремим да осигурим „храна за размисъл“ във всяка една статия, която публикуваме. Желаем всеки читател да вникне в написаното и сам за себе си да направи заключение.

Споделяй

„Споделяй твоето знание. Това е път за постигане на безсмъртие. “ Далай Лама

В епохата на социалните мрежи и интернет, важно място заема споделянето. В днешни дни споделянето на различна информация е много по-лесно, но в повечено случаи се споделят снимки, видеа и песни. Затова друга наша цел е да мотивираме споделянето на знание, тъй като няма човек, който да знае всичко.